Söndagskvällar på Örtagården

Det tema som vi haft under hösten 2018 fortsätter vi med även under våren. Första söndagen i månaden får vi en introduktion i en av Nya Testamentets böcker.
Kvällarna inleds kl. 17 med ca 45 minuter föreläsning. Därefter följer kaffe/te med smörgås och en avslutande andakt. En frivillig gåva till gården tas tacksamt emot.

6 jan Trettondag jul
Denna gång får vi besök av gruppen ”Sångglädje”,
som sjunger läsarsånger tillsammans med oss.

3 feb Kyndelsmässodagen
Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst
Introduktion till Apostlagärningarna – Göte Siverbo

3 mars Fastlagssöndagen
Jag skäms inte för evangelium
Introduktion till Romarbrevet – Rolf Petterson

7 april Femte söndagen i fastan
Jesus – överstepräst och försonare
Introduktion till Hebreerbrevet – Göran Landgren

5 maj Tredje söndagen i påsktiden
Gläd er alltid i Herren
Introduktion till Filpperbrevet – Johan Birging

Information

E-post:
info@ortagarden.se

Telefon:
0522 – 66 01 28
072 – 708 70 41

Plusgiro:
987639-2

Bankgiro:
5295-3205

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress