Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ÅRSMÖTE

11 June 2023 kl. 17:0019:00

 1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
 2. Mötets behöriga utlysande
 3.  Val av mötesfunktionärer:
  1.  mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3.  två justerare tillika rösträknare
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
 8. Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2020.
 9. Val av:
  1. två ledamöter för 2023-2026 

(Förslag omval Mikael Landgren, förslag på ytterligare ledamot meddelas till info@ortagarden.se senast 5 juni.)

 1.  två ersättare för 2023-2025 

(Förslag omval Lena Eriksson, förslag på ytterligare ersättare meddelas till info@ortagarden.se senast 5 juni)

 1. revisor för 2023-2024 (förslag omval Anwar Shammas)
 2.  revisorsersättare 2023-2024 (förslag omval Elias Eriksson)
 3.  valberedning
 1. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 2. Information från styrelsen
 3. Övriga frågor
 4. Mötets avslutande
   

Hjärtligt välkomna! Efter mötet blir det enkel förtäring och samvaro. (Anmäl gärna att du kommer till info@ortagarden.se.)

Föreningen Örtagårdens Styrelse

 1. Glöm inte att betala medlemsavgiften före mötet om du inte redan gjort det! (200:-/enskild, 300:-/familj)

Details

Date:
11 June 2023
Time:
17:00 – 19:00