Verksamhet

Föreningen Örtagården bjuder varje år in till ett antal programpunkter i egen regi. Återkommande är de populära äldredagarna, herrdygn och kvinnodygn samt bibel- och idrottsläger för barn. Vår adventsfest vill du inte heller missa! Ungefär varannan månad skickar vi ut Örtagårdsbrevet med information från styrelsen och inbjudan till kommande program. Vill du prenumerera på brevet så anmäl dig via länken nedan.

Vill du engagera dig i föreningen är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen.