Kvinnodygn 31/3-1/4 2023

Till glädje för varandra och för andra! Ett år sedan sist! Du som tycker om att sticka, virka, sy eller ”bara” dela gemenskap med andra kvinnor är varmt välkommen till ett dygn på Örtagården i Lane Ryr! Har du inte varit med förut, kan vi berätta, att det brukar bli...