Retreat – i tystnadens gemenskap

Retreat = reträtt, att dra sig tillbaka och vara i bön och tystnad. Jesus möter oss på Örtagården. tystnaden motiveras med att den helige Ande ska få tala till punkt. […]